DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung chi tiết bài viết

PVE - CÁC LOẠI PHÓ BẢN

Chào mừng Đại Hiệp đến với Kiếm Vũ Giang Đồ 3D.

♦ Phó bản Cá Nhân

Đại hiệp tham gia Phó bản Cá nhân có thể nhận được đạo cụ tích lũy hằng ngày. Mỗi ngày sẽ reset số lượt tham gia, có thể mua them số lần vượt phó bản dựa theo cấp VIP.

Phó bản Nguyên Liệu: Nhận các đạo cụ tăng bậc chủ yếu

Phó bản Bạc: Tham gia có thể nhận được nhiều Bạc

Thần Binh Truyện Ký: Tham gia nhận các loại Thần Binh cao cấp

Hiệp Khách Truyện Ký: Tham gia nhận các mảnh Hiệp Khách cao cấp

Phó bản Khiêu Chiến

Thiên Cơ Lâu: Hình thức vượt ải tầng, càng lên tầng cao sức mạnh của BOSS và phần thưởng càng lớn

Công Thủ Đồng Minh: Phó bản dạng Tháp phòng, nhiệm vụ của thiếu hiệp là bảo vệ mục tiêu phe ta không bị các đợt quái xâm nhập tiêu diệt. Số lượt quái thâm nhập càng lớn, nhưng thiếu hiệp bảo vệ thành công thì thưởng càng to.

Tháp Võ Thần: Hình thức diệt Boss theo tầng, sau khi thông qua mỗi tầng sẽ được thưởng Vượt ải là đá tăng Tư Chất Thần Binh, vượt số tầng nhất định sẽ được chỉ số cộng thêm đặc biệt.

Phó bản Trang Bị

• Thông qua việc tăng tiến sức mạnh, thiếu hiệp có thể tiến hành khiêu chiến phó bản Trang Bị, nhận đá tăng bậc để tăng bậc trang bị.

• Mỗi chương phó bản sẽ tăng cấp đá tăng bậc lên để thiếu hiệp có thể nâng cấp trang bị.

 

Chúc quý Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị tại KVGH3D nhé!