DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung chi tiết bài viết

BẢO TRÌ GỘP SERVER

Thời gian dự kiến: 10h - 12h ngày 16/04/2021

Phạm vi: Tiến hành bảo trì để gộp các server sau đây: 

Cụm server Server đích
187-188-189-190-191-192 187
193-194-195-196-197-198 193
199-200-201-202-203-204 199

 

 

Chúc Đại Hiệp có giây phút trải nghiệm thật vui tại Kiếm Vũ Giang Hồ 3D!