DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung chi tiết bài viết

BẢO TRÌ SERVER

Thời gian dự kiến: 11h45 - 12h30 ngày 13/05/2021

Phạm vi: Toàn server

Nội dung: Bảo trì sửa lỗi tài khoản của người chơi.

 

Chúc Đại Hiệp có giây phút trải nghiệm thật vui tại Kiếm Vũ Giang Hồ 3D!