DANH SÁCH MÁY CHỦ

Nội dung chi tiết bài viết

BẢO TRÌ SERVER

Thời gian dự kiến: 10h00 - 12h00 ngày 24/06

Phạm vi: Toàn server

Nội dung: Tiến hành bảo trì update Patch mới.

 

Chúc Đại Hiệp có giây phút trải nghiệm thật vui tại Kiếm Vũ Giang Hồ 3D!